DOWNLOAD CENTER

Senest opdateret 2020-03-09

Download brugsanvisninger til fugtmålere, kontrol- og registreringsskemaer samt vejledninger om fugtmåling – og brug links til mere viden om fugtforhold, fugtstandarder og lovgivning:


Fugtmålere


TRÆFUGTMÅLERE
Orion 910 – Manual (US) – Brugsanvisning (DK)
Orion 930 – Manual (US) – Brugsanvisning (DK)
Orion 950 – Manual (US) – Brugsanvisning (DK)
Orion Species-settings Questions and Answers (US)
Orion træart-indstilling (DK)

BETONFUGTMÅLERE
RapidRH L6 – Manual (US)Quick guide (DK)
RapidRH 5.0 – Manual (US) – Quick guide (DK)
SmartReader – Manual (US) – Quick guide (DK)
DataMaster app – Manual (US) – Quick guide (DK)

LUFTFUGT- OG TEMPERATURMÅLERE
Smart Logger (datalogger) – Manual (US) – Quick guide til iOS (DK)
Smart Logger (datalogger) – Manual (US) – Quick guide til Android (DK)


Fugtmåle-app’s


BETONFUGTMÅLING
RapidRH® DataMaster L6 app – download fra App Store eller Google Play.
RapidRH® DataMaster 5.0 app – download fra App Store eller Google Play.

KALIBRERING AF RAPID®RH 5.0 SENSORER
Rapid RH® CalMaster 5.0 app – download fra App Store eller Google Play.

LUFTFUGT- OG TEMPERATURMÅLING
Smart Logger App (datalogger) – download fra App Store eller Google Play.


Fugtmåle-dokumenter


TRÆFUGTMÅLING
Måleresultater for fugtindhold i træ – Kontrolskema (DK)
Måleplan for træfugtmåling – Lokaliseringsskema (DK)
Dokumentation af træfugtighed – Tjekliste (DK)
Fugtkrav til byggeri – Grænseværdier for fugt (DK)

BETONFUGTMÅLING
Måleresultater for relativ fugtindhold i beton iht. ASTM F2170 – Krontrolskema (DK)
Måleplan for borehuller og sensorer – Lokaliseringsskema (DK)
Dokumentation af betonfugt iht. ASTM F2170 – Tjekliste (DK)
Korrigering for temperatur i beton ved måling af RF- Korrigeringstabel (DK)
Fugtkrav til byggeri – Grænseværdier for fugt (DK)

FUGTMÅLING I BYGGEMATERIALER
Måleresultater for fugt i byggematerialer – Kontrolskema (DK)
Dokumentation af fugt i byggematerialer – Tjekliste (DK)


Fugtforhold


VEJLEDNINGER
SBi-anvisning 224 Fugt i bygninger – link
Fugtkrav til byggeri – Grænseværdier for fugt (DK)
Krav til bygningers tæthed – BR18: §1.10 Tæthed og trykprøvning
Vejledning om radon – Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet – SBi vejledning til BR18, 2010
Kvalitetskrav til damp- og fugtspærrer – CE-mærket iht. EN 13984


Fugtstandarder


FUGTMÅLING I TRÆ OG TRÆPLADER
Ovntørremetoden (tørre-veje-tørre metoden) – EN 13183-1
Ovntørremetoden til træplader – EN 322
Modstandsmetoden (fugtmåling med indstiksnåle) – EN 13183-2
Kapacitetsmetoden (fugtmåling uden nåle) – EN 13183-3
Læs mere her om standarderne til fugtmåling i træ

FUGTMÅLING I BETON
Ovntørremetoden (tørre-veje-tørre metoden) – EN 13369
Borehulsmetoden (sensorer i borehuller) – ASTM F2170
Læs mere her om standarderne til fugtmåling i beton og porebeton

FUGTMÅLING I POREBETON
Ovntørremetoden (tørre-veje-tørre metoden) – EN 1353

FUGTMÅLING I AFRETNINGSLAG
Kapacitetsmetoden (fugtmåling uden nåle) – ASTM F2659
Læs mere her om standarden til fugtmåling i afretningslag


Lovgivning


Bygningsreglement 2018 (BR18) – Krav til fugtsikring §334-338
Bygningsreglement 2018 (BR18) – Krav til bygningers tæthed –  Tæthed og trykprøvning
Bygningsreglementets vejledning om fugt – Kap. 1.0-1.4
Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet – SBi vejledning til BR18, 2010