KALIBRERING AF FUGTMÅLERE

Få et hurtigt overblik over behovet for kalibrering af dine fugtmålere, mere viden om kalibrering og kendskab til fugtmålere og sensores nøjagtighed.

Bemærk, at fugtmålere, der er udviklet til at måle fugt i træ, beton og byggematerialer efter gældende ASTM og EN-standarder, skal kunne kalibreres i henhold til kravene i standarderne.


Kalibrering af træfugtmålere

Træfugtmålere fra Wagner Meters er kalibreret fra fabrikken ved levering. Kalibreringen skal kontrolleres jævnligt – især hvis fugtmåleren bliver udsat for alvorlige stød.


Kalibrering af betonfugtmålere

RapidRH 5.0 sensorer er genanvendelige, og skal derfor altid kalibreres før hver ny anvendelse.

Kalibrering af RH 5.0-sensorer udføres ved hjælp af en RapidRH® 5.0 EasyCare
CalCheck® Tray. Kontrollen foretages med fugtaflæseren Rapid RH® Smart Reader i kombination med Rapid RH® CalMaster app på din smartphone. Målingerne overføres med Bluetooth® til app’en. CalMaster viser om sensoren fortsat holder kalibreringen.

  • Kalibrering af af RH 5.0-sensorer udføres i henhold til Quick-guide til kalibrering af RH 5.0-sensorer.

Kalibrering af fugtmålere til byggematerialer

Fugtmålere til byggematerialer fra Wagner Meters er kalibreret fra fabrikken ved levering. Kalibreringen bør kontrolleres – især hvis fugtmåleren bliver udsat for alvorlige stød.

  • Kalibrering af BI2200 Fugtmålere udføres på en certificeret kalibreringsblok i henhold til Quick-guide til kalibrering af BI2200.

Fugtmålere som ikke skal kalibreres

Betonfugtmåler Wagner Meters Rapid 4.0 EX anvender engangssensorer til beton, som ikke kalibreres.

RH 4.0 EX sensorene er kalibreret fra fabrikken og bevarer kalibreringen i mindst to år, når de opbevares i lukket emballage, læs mere her.


Fugtmålere og fugtsensores nøjagtighed

Målenøjagtigheden for de fugtmålere og sensorer, som vi bruger til temperatur- og fugtmåling i træ, beton og andre byggematerialer, vil variere afhængig af målerens kvalitet og den anvendte teknologi, samt af en række ydre omstændigheder, der bl.a. er forklaret i vores FAQ menu og i menupunktet Fugtmåling.

Fugtmålere til træ, luft og byggematerialer
At måleresultater på træfugtmålere kan aflæses med én eller to cifres nøjagtighed, er ikke et udtryk for målerens nøjagtighed, der oftest vil være ± 2% eller ± 5% afhængig af målerens kvalitet.

Generelt vil luftfugt- og temperaturmålere have en større målenøjagtigheden for registrering af temperatur end for registrering af relativ luftfugtighed (RF).

Læs mere om målenøjagtigheden og den anvendte teknologi i følgende fugtmålere:

  • Træfugtmåler:  MMC220
  • Fugtmåler til byggematerialer: BI2200

Betonfugtmålere
Fugtsensorene i betonfugtmålerne RapidRH 4.0 EX og RapidRH 5.0 arbejder med en betydelig målenøjagtighed i det nødvendige brugsområde.

Yderligere information om sensorenes målenøjagtighed og målekarakteristik fremgår af databladet:

  • Målenøjagtighed og teknologi i RapidRH 4.0EX og RapidRH 5.0 sensorer