KALIBRERING AF FUGTMÅLERE

Senest opdateret 2020-09-20

Få et hurtigt overblik over behovet for kalibrering af dine fugtmålere, mere viden om kalibrering samt kendskab til fugtmålere og sensores nøjagtighed.

Bemærk: Alle fugtmålere, der er udviklet til at måle fugt i træ, beton og byggematerialer efter gældende ASTM og EN-standarder, skal kunne kalibreres i henhold til kravene i standarderne.


Kalibrering af træfugtmålere

Træfugtmålere fra Wagner Meters er kalibreret fra fabrikken ved levering. Kalibreringen bør kontrolleres mindst én gang årligt – og altid hvis fugtmåleren bliver udsat for alvorlige stød.

Wagner Orion træfugtmålere
Kalibrering af Orion fugtmålere skal udføres på den kalibreringsblok, der følger med hver enkelt måler, se Quick-guide til kalibrering af Orion 910, 930 og 950.

Wagner MMC220 træfugtmåler
Kalibrering af MMC220 fugtmålere udføres på den  kalibreringsblok, som måleren er certificeret til, se Quick-guide til kalibrering af MCC220.


Kalibrering af betonfugtmålere

  • Wagner RapidRH®L6 er engangssensorer, som er kalibreret ved levering og klar til brug, se Fugtmålere som ikke skal kalibreres
  • Wagner RapidRH® 5.0 er genanvendelige sensorer, og skal derfor altid kalibreres før hver ny anvendelse.

Kalibrering af RapidRH® 5.0 sensorer
Kalibreringen udføres ved hjælp af en RapidRH® 5.0 EasyCare CalCheck® Tray. Kontrollen foretages med fugtaflæseren Rapid RH® Smart Reader i kombination med Rapid RH® CalMaster app på din smartphone. Målingerne overføres med Bluetooth® til app’en. CalMaster viser om sensoren fortsat holder kalibreringen.

Kalibrering af af RapidRH® 5.0 sensorer udføres i henhold til Quick-guide til kalibrering af RH 5.0 sensorer.


Kalibrering af fugtfølere til beton og byggematerialer

Fugtfølere fra Wagner Meters er kalibreret fra fabrikken ved levering. Kalibreringen bør kontrolleres mindst én gang årligt – og altid hvis fugtmåleren bliver udsat for alvorlige stød.

Wagner Orion C555 betonfugtføler
Kalibrering af Orion C555 skal udføres på den kalibreringsblok, som følger med måleren, se Quick-guide til kalibrering af Orion C555.

Wagner BI2200 fugtføler til byggematerialer
Kalibrering af BI2200 fugtfølere udføres på den  kalibreringsblok, som måleren er certificeret til, se Quick-guide til kalibrering af BI2200.


Fugtmålere som ikke skal kalibreres

Wagner RapidRH®L6 betonfugtmålere
RapidRH®L6 er engangssensorer, der er kalibreret fra fabrikken og altid klar til brug. Sensorerne er datomærkede og bevarer deres målenøjagtighed i mindst to år, når de opbevares i lukket emballage, læs mere her.

Wagner Smart Logger ™
Smart Logger til måling af luftfugtighed og temperatur er kalibreret fra fabrikken og altid klar til brug.
Fugtloggerne skal ikke rekalibreres – men skades de af stød eller vand bør de kasseres og erstattes af nye.


Fugtmålernes nøjagtighed

Målenøjagtigheden for de fugtmålere og sensorer, som bruges til temperatur- og fugtmåling i træ, beton og andre byggematerialer, vil varierer afhængig af målerens kvalitet og den anvendte teknologi, samt af en række ydre omstændigheder, der bl.a. er forklaret i vores FAQ menu og i menupunktet Fugtmåling.

Fugtmålere til træ, luft og byggematerialer
At måleresultater på træfugtmålere kan aflæses med én eller to cifres nøjagtighed, er ikke et udtryk for målerens nøjagtighed. I praksis vil der være tilstrækkeligt, at runde målinger op til nærmeste hele værdi.

Målenøjagtigheden for træfugtmålere kan i praksis variere fra 0,5 til 5% afhængig af målerens kvalitet. Derfor er det en vigtig parameter ved anskaffelse af en fugtmåler.

Luftfugt- og temperaturmålere vil generelt have en større målenøjagtigheden for registrering af temperatur end for registrering af relativ luftfugtighed (RF).

Læs mere om målenøjagtigheden og den anvendte teknologi i følgende fugtmålere:

  • Træfugtmålerne Orion 910, 930 og 950
  • Betonfugtmåler RapidRH®L6
  • Betonfugtmåler RapidRH® 5.0
  • Betonfugtføler Orion C555
  • Smart Logger