VALG AF TRÆFUGTMÅLER

Senest opdateret 2020-03-15

Det er en fordel at bruge håndholdte målere til fugtmåling i træ og træplader, fordi de er hurtige og nemme at bruge.

De to mest anvendte typer er elektriske fugtmålere uden nåle (kapacitive målere) og fugtmålere med indstiksnåle (modstandsmålere). Hver type har sine brugsområder – og sine fordele og ulemper.

Bemærk: For helt at kunne vurdere fugtforholdene ved fugtmåling i træ – ikke mindst ved lægning af trægulve – anbefaler vi at der foretages en løbende måling af temperatur- og luftfugtighed i bygningen, så alle forhold er registret – for eksempel med en Smart Logger.

Læs mere her om valg af træfugtmåler:


Fugtmålere uden nåle

Fugtmålere uden nåle skal være specielt udviklet og kalibreret til fugtmåling i træ efter standarden EN 13183-3 for at kunne bruges til træfugtmåling.

Bemærk: At de fleste kapacitive målere på markedet er beregnet til relativ måling af fugt i byggematerialer – og er ikke træfugtmålere.

Anvendelse af kapacitive fugtmålere er baseret på, at træ med høj densitet og fugtindhold har større kapacitet end træ med lav densitet og lav fugtighed.

Fugtmålerne anvender elektromagnetisk bølger til at registrere det absolutte fugtindhold i træ og træbaserede produkter – udtrykt i %-træfugt. Måleområdet er typisk 4-32% træfugt med en nøjagtighed på ± 1-2% afhængig af fabrikat.

På grund af afhængigheden af træets densitet, skal fugtmålerne altid indstilles til træartens densitet iht. medfølgende tabel. Målerne skal ikke indstilles til træets temperatur, da temperaturen ikke påvirker kapacitiv fugtmålere.

Træfugtigheden skal iht. standarden EN 132813-3 måles mindst 30% ind i tværsnittet på træemnet. Med en typisk måledybde på 15-20 mm kan målerne anvendes til dimensioner op til ca. 45 mm ved ensidig måling og op til ca. 65 mm ved måling fra to sider.

Ved større trædimensioner (tømmer ol.) kan der saves prøver ud til fugtmåling mindst 300 mm fra endetræ – eller der anvendes en indstiksmåler med hammereletrode og isolerede nåle.

Fordele og ulemper

Fugtmålere uden nåle anbefales som standardmåleren til alle normale træformål, fordi de er nemme at bruge, og fordi målefladen er stor og præcis.

Fordele
- Måleområde 4-32% træfugt
- Skader ikke træoverfladen (ingen huller)
- Hurtig måling på større flader
- Måler korrekt uafhæng af træets temperatur
- Måler på træ ned til 0°C (fordel ved modtagekontrol i træindustrien)
- Måler gennem tynde overflader, f.eks. finer, maling og lak
- Måler på krydsfiner og lamelgulve (forudsat kalibreret til produktet)
- Kan måle fugt i finer (i sammenlagte lag mindst 10 mm)
- Kan måle fugt i imprægneret træ (metalfrie midler)
Ulemper
- Kan ikke måle på smalle emner < 35 mm, f.eks. lister
- Kan ikke måle tæt på metal, f.eks. tynde trægulve med varmefordelingsplader


Det bør du se efter, når du køber

 • Måleren skal være udviklet til fugtmåling i træ iht. standarden EN 13183-3
 • Skal leveres med en kalibreringstabel til europæiske og tropiske træarter
 • Adgang til udvidede kalibreringsværdier, f.eks. på leverandørens hjemmeside
 • Skal kunne kalibreres, f.eks. på kalibreringsblok, og afvigelser skal kunne registreres
 • Brugsanvisning og online vejledning
 • Garantiperiode og service

Wagner Meters Orion-fugtmålere overholder EN 13183-3 – se en sammenligning mellem modellerne eller læs mere og køb her.


Fugtmålere med indstiksnåle

Fugtmålere med indstiksnåle skal være udviklet og kalibreret til fugtmåling i træ iht. standarden EN 13183-2, og dermed forsynet med isolerede nåle.

Fugtmålingerne er baseret på, at den elektriske modstand i træ varierer i afhængighed af træets densitet, fugtindhold og temperatur.

Fugtmålere med indstiksnåle virker ved måling af den elektriske modstand mellem to indstiksnåle (elektroder), som presses eller hamres ind i træet, og resultatet vises normalt som træets fugtigindhold i %. Indstiksnålene skal være isolerede for at overholde standarden EN 13183-2 og der skal måles mindst ⅓ inde i trætværsnittet – hvilket ofte nødvendiggør brug af hammerelektroder.

Måleområdet for de bedste målere er typisk 7-32% træfugt med en målenøjagtighed på ± 1-2% afhængig af fabrikat. I praksis kan det derfor være vanskeligt at måle fugtniveauet i f.eks. tørre trægulve, hvor fugtigheden kan ligge i området 4-6%. Her kan egnede målere uden nåle i stedet anvendes.

På grund af afhængigheden af træets densitet og temperatur, skal fugtmålerne altid indstilles til den aktuelle træarts densitet iht. medfølgende tabel, og til træets temperatur hvis den afviger mere end 5-6°C fra 20°C. Nogle målere leveres med temperaturføler til træ og med indbygget temperaturkorrigering – andre leveres med en korrigeringstabel.

Nålene skal placeres langs fibrene i træet for at måle korrekt, og der må ikke måles tættere på endetræ end 300 mm og i god afstand til knaster og tilsvarende uregelmæssigtheder i træet.


Fordele og ulemper

Fugtmålere med indstiksnåle kan med fordel anvendes i kombination med kapacitive målere (uden nåle) især ved bygningsundersøgelser og renoveringsopgaver.

FORDELE
Kan ofte måle på vanskeligt tilgængelige steder
Kan måle på smalle træemner

Fordele
- Kan bruges på vanskelig tilgængelige steder
- Kan måle på smalle emner
- Kan måle fugt i kraftigt tømmer (ved brug af hammerelektrode)

Ulemper
- Fugtmåling med nåle giver huller i træoverfladen
- Kan ikke måle i relativt tørre emner < 7% træfugt
- Korte indstiksnåle begrænser anvendelsen til fugtmåling i brædder
- Måling med uisolerede nåle overholder ikke standarden EN 13183-2
- Overfladefugt medfører fejlmålinger (uden brug isolerede nåle)
- Temperaturfølsom (skal korrigeres ved afvigelse større end 5°C fra 20°C)
- Ikke egnet til fugtmåling i imprægneret træ

Det bør du se efter, når du køber

 • Måleren skal være udviklet til fugtmåling i træ iht. standarden EN 13183-2
 • Måleren skal tåle, at nålene bliver banket tilstrækkeligt ned i træet (f.eks. med separat måleelektrode i stål)
 • Skal kunne forsynes med isolerede nåle
 • Skal kunne tilsluttes en separat måleelektrode (f.eks. en hammerelektrode)
 • Skal leveres med en kalibreringstabel til europæiske og tropiske træarter
 • Adgang til udvidede kalibreringsværdier, f.eks. på leverandørens hjemmeside
 • Skal kunne kalibreres, f.eks. på kalibreringsblok, og afvigelser skal kunne registreres
 • Brugsanvisning og online vejledning
 • Garantiperiode og service