VALG AF LUFTFUGTMÅLER

Senest opdatere 2020-03-15

Måling af den relative luftfugtighed (RF) sker i praksis med elektriske luftfugtmålere (termohygrometre), fordi de er små og nemme at bruge på en byggeplads.

Elektriske luftfugtighedsmålere er baseret på, at føleren (sensoren) ændrer elektriske egenskaber afhængigt af den relative luftfugtighed. Fugtmålerne er relativt nøjagtige med en typisk afvigelse på ± 2-3% RF i det normale brugsområde afhængig af fabrikat.

Måling af luftens relative fugtighed og temperatur kan udføres med:

  • Håndholdte luftfugtmålere – til manuel aflæsning indenfor et relativt kort tidsrum (øjebliksbillede)
  • Dataloggere – kan måle hvert sekund, minut eller halve time over dage, uger eller måneder (periodemåling)

Håndholdte luftfugtmålere

Håndholdte luftfugtighedsmålere er digitale målere, der kan registrere temperatur (°C) og luftfugtighed (RF) samt beregne dugpunkt. De kan normalt fastholde og vise højeste og laveste måling og gennemsnittet i det målte tidsrum.

Målerne skal helst være tændt i mindst 10-15 minutter før registreringerne er rimeligt stabile – og målinger bør ske over en periode på 20-30 minutter.

Luftfugtmåling i et rum eller en bygning vil normalt være et øjebliksbillede af fugtniveauet, fordi luftfugtigheden altid variere hen over døgnet, måneden og året.
Måleresultaterne bør derfor anvendes med en del forsigtighed, fordi de ikke nødvendigvis giver det fulde billede af fugtforholdene i et rum eller en bygning.

Ofte vil anvendelse af fugtloggere give mere pålidelige resultater, fordi målingerne sker over et længere tidsrum.


Dataloggere

Dataloggere bruges til registrering af både variationen og den gennemsnitlige relative luftfugtighed (RF) og temperatur (°C) i et rum eller en bygning, fordi dataloggere kan registrere og gemme målinger foretaget over en given tidsperiode.

I byggeriet er de uundværlige ved lægning af gulve og udførelse af fugtfølsomme konstruktioner og beklædninger, hvor der er krav til fugtigheden i indeklimaet i forbindelse med arbejdets udførelse – læs også afsnittet Fugtkrav til byggeri.

Dataloggere kan med fordel anvendes i kombination med fugtmåling af betondæk med sensorer i borehuller. Forud for eksempelvis limning af trægulve til betongulve, vil borehulsmålingerne sikre, at der er styr på udtørringen af betondækket og dermed resporefugten i betonlaget. Samtidig sikrer dataloggerne, at der er kontrol med fugten i indeklimaet, så nedlimningen af trægulvet kan ske, når både betonfugen og fugten i indeklimaet er under den gældende grænseværdi – læs også Fugtkrav til trægulve.

Hvis dataloggeren har et display eller Bluetooth forbindelse til en smartphone, kan det aktuelle fugtniveau altid aflæses og kontroleres.

De opsamlede data kan enten efterbehandles med et PC-program (typisk via et USB-stik) eller på en smartphone eller tablet, hvis dataloggeren anvender Bluetooth afhængig af fabrikat.

Resultaterne kan videresendes via e-mail, printes direkte eller efterbehandles i et regneark efter behov.

Læs mere her om Smart Logger™ der er en lille, fleksibel og brugervenlig datalogger.