FUGT I KRYBEKÆLDRE

Senest opdateret 2020-01-09

Fugt i krybekældre, ringe isolering i bjælkelaget og utætheder, der medfører trækgener og energitab, kan renoveres og krybekælderen kan energiforbedres.

Bemærk: Ældre, velfungerende krybekældre med bræddegulve på træbjælker og med højst 150 mm mineraluld mellem bjælkerne bør ikke altid energirenoveres, fordi det kan ændre fugtbalancen med risiko for skimmel og svampeangreb.

Krybekælderen kan renoveres og energiforbedres på én af følgende tre måder:Nyt terrændæk med beton

Fugt i krybekældre og ringe varmeisolering i gulvkonstruktionen kan forbedres markant ved helt at ombygge konstruktionen.

Løsningen forudsætter, at det eksisterende bjælkelag fjernes, og der udgraves i nødvendigt omfang for at gøre plads til isolering mod terræn iht. kravene i Bygningsreglementet, fordi der sker en udskiftning af en hel bygningsdel.

Bemærk: At udgraves der under fundamentsniveau, skal eksisterende fundamenter afstives.

Terrændækkets opbygning

 • Bjælkelaget fjernes.
 • Underlag mod terræn afrettes og komprimeres til nyt, bæredygtigt niveau, så der kan udlægges mellem 300-400 mm EPS 250 isolering.
 • 120 mm armeret betonplade udstøbes på isoleringen iht. til EPS-leverandørens anvisning.
 • En radonspærre klæbes til betonpladen og alle de tilstødende vægge.
 • Der kan indstøbes gulvvarmeslanger i betonpladen til gulvvarme. Ved lægning af trægulv på terrændæk med gulvvarme skal der altid anvendes en fugtspærre mellem trægulv og betondækket, se Fugtspærre i trægulve.
 • Gulvvarmen kan alternativt udføres gulvvarme med sporede spånplader, der fungerer som undergulv for et trægulv. Der skal altid lægges en fugtspærre mellem spånpladeundergulvet og betondækket, se Fugtspærre i undergulve.

For yderligere oplysninger, se vejledninger fra leverandør af EPS-isolering om opbygning af nyt terrændæk med beton.

For udførelse af gulvbelægning inkl. fugtspærre mod terrændækket henvises til afsnittet Fugtspærre i trægulve og vejledningen TRÆ 64 Trægulve-lægning fra Træinformation.Nyt terrændæk uden beton

Fugt i krybekældre og ringe varmeisolering i gulvkonstruktionen kan forbedres markant ved helt at ombygge konstruktionen.

Løsningen forudsætter, at det eksisterende bjælkelag fjernes, og der udgraves i nødvendigt omfang for at gøre plads til isolering mod terræn iht. kravene i Bygningsreglementet, fordi der sker en udskiftning af en hel bygningsdel.

Bemærk: At udgraves der under fundamentsniveau, skal eksisterende fundamenter afstives.

Terrændækkets opbygning

 • Bjælkelaget fjernes.
 • Underlag mod terræn afrettes og komprimeres til nyt, bæredygtigt niveau, så der kan udlægges mellem 300-400 mm EPS 250 isolering.
 • Undergulvet kan udføres af 22 mm spånplade eller af 22 eller 25 mm sporede spånplader med gulvvarme, og som forstærkes med en mindst 16 mm gulvspånplade, der skues til de sporede gulvplader
 • En kombineret fugt- og radonspærre lægges mellem EPS-isoleringen og spånpladeundergulvet. Membranen klæbes med butyl til alle tilstødende vægge.
 • Fugtspærren kan med fordel lægges op til ⅓ del ned i EPS-isoleringen. I så fald skal der lægges et lag gulvpap (500 kg/m3) mellem EPS og spånpladeundergulvet.

For yderligere oplysninger om konstruktionsmulighederne, se vejledningen TRÆfakta 12, Lette terrrændæk fra Træinformation.
Den forskningsmæssige dokumentation findes i TRÆrapport 10 (Træinformation).Renovering af ældre bjælkelag

Fugt i krybekældre og ringe varmeisolering i gulvkonstruktionen kan forbedres med en beskeden ombygning af konstruktionen.

Formålet med renoveringen er, at forbedre fugtforholdene i krybekælderen ved at holde fugt ude, sikre at bjælkelaget fortsat er opvarmet og holdes tør af varme fra indeklimaet (derfor må isoleringen ikke overstige 150 mm) samt hæve temperaturen i krybekælderen ved hjælp af jordvarmen under huset og varmen gennem gulvet. Temperaturen kan yderligere hæves ved at isolere fundamenterne.

Fugt- og energirenovering af et ældre bjælkelag over ventileret krybekælder kan udføres, hvis det er muligt at udføre konstruktionen som anført nedenfor.

Bjælkelagets opbygning

 • Eksisterende trægulv, isolering og underbeklædning på bjælkelaget fjernes, så kun bjælkerne står tilbage.
 • Understøtning, opklodsninger mv. kontrolleres, så der er sikkerhed for at bjælkelaget er stabilt og bæredygtigt. Skadede bjælker udskiftes.
 • Eventuel betonlag mod terræn afrenses og reetableres med udstøbning. Er der kun jord/sand mod terræn afrettes det til plan flade.
 • For at reducere fugtvandring fra terræn op i krybekælderen udlægges der en fugtspærre på beton/jord, f.eks. mindst 0,2 mm PE folie med mindst 100 mm tapet overlæg. Membranen foldes op ad alle tilstødende fundamentvægge og klæbes med butyl til fundamentsiderne.
 • Krybekælderen skal være ventileret med mindst 150 cm2 ventilationsåbninger pr. mindst 6 m (gerne tættere), der placeret nær husets hjørne. Fundamenter under skillevægge skal også forsynes med ventilationsåbninger, så der er sikkerhed for en gennemblæsning af krybekælderen.
 • Under bjælkelaget skruemonteres 50 mm hårde mineraluldsbats som bæring for blød isolering mellem bjælkerne. Isoleringen hindrer direkte opfugtning af bjælkerne fra krybekælderen og holder bjælkerne varme. Skruemontering iht. mineraluldsleverandørens anvisning.
 • Mellem bjælker lægges højst 100 mm blød mineraluld, og ovenpå bjælkerne monteres en dampspærre, f.eks. mindst 0,2 mm PE folie udført med mindst 100 mm tapet overlæg, og altid med tape og fugtspærre fra samme leverandør. Fugtspærren foldes op ad alle tilstødende vægge, hvor den afsluttes, klæbes og klemmes lufttæt til væggene bag fodlisterne. Det tætner mod træk, radon og beskytter trægulvet mod opfugtning fra siden.
 • Nye gulvbrædder eller undergulv af spånplader (evt. med gulvvarme) skrues til bjælkelaget, og færdig gulv afsluttes med fodlister.