FUGTFORHOLD


Det er vigtigt at få styr på alle fugtkilder for at undgå fugtskader og skimmelangreb allerede i byggeperioden.

Byggefugt, fugt fra vejrliget og vandskader er nemlig blandt de væsentligste årsager til bygningsskader, økonomiske tab og forringet indeklima.

Fugtkilderne kan variere for nybyggeri, om- og tilbygning og for eksisterende bygninger. Afprøvede konstruktioner, brug af egnede fugt- og dampspærrer, en god fugtstyring samt løbende fugtmålinger er nogle af de værktøjer, der kan tages i brug for at forebygge problemerne.

Læs vores guides om fugt og fugtforhold: